مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

دانش آموز امروزی

 دانش آموزان امروز با گذشته از لحاظ نظم وحرف شنوی  فرق می کنند،  به خاطر تغییر شرایط، وجود امکانات و نیاز علمی دانش آموزان هست. شاید آنچه در گذشته ارائه می شده و برای دانش آموز  کافی بوده است، الان کافی نباشد و این امر نیاز به تغییر در روش وآموزش معلمان را ایجاب  می کند. لذا لازم است معلم به روز باشد و بداند با چه روشهایی می تواند دانش آموز را به چالش بکشد و آنان را درگیر یادگیری موثر کند.

 کلاس اگر جذاب، قابل فهم وشاد باشد، دانش آموز هیچ وقت در کلاس شلوغ نخواهد کرد و با علاقه مطالب را دنبال خواهد کرد. کلاس معلمان باید از حالت راکد و کلیشه ای خارج شود. دانش آموز امروزی خواهان تنوع در تدریس است. استفاده از روشهای تدریس متنوع می تواند موثر باشد.

 در ضمن تفاوتهای فردی دانش اموزان نیز باید مورد توجه باشد و با ارایه تکالیف مناسب، کلاسی منظم وموثر خواهیم داشت.

کلاسی موفق خواهد بود که معلم نقش راهنما را  داشته باشد

اگر معلم فقط متکلم الوحده باشد و دائما حرف بزند، دانش آموز بعد از مدتی خسته می شود و به بهانه های گوناگون نظم کلاس را به هم خواهد زد.

منبع :از کانال شوق تغییرShoghetagheer

برچسب ها: روش وآموزش-دانش آموز امروزی و گذشته - در گیر یادگیری ,

[ بازدید : 235 ]

[ شنبه 20 آبان 1396 ] 1:17 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

کتاب و کتابخوانی

"خواندن‌ داستانهای‌ مختلف‌، موجب‌ شکل‌ گرفتن‌ ارزشهای‌ گوناگون‌ در ذهن‌ کودک‌ می‌شود، حساسیت‌ او را رشدمی‌دهد و احترام‌ به‌ دیگران‌ در او شکل‌ می‌گیرد رضایتی‌ که‌ کودک‌ از مطالعه‌ بدست‌ می‌آورد او را متّکی‌ به‌ خود بارخواهد آورد. سؤالهایی‌ که‌ در اثر مطالعه‌ برای‌ کودک‌ مطرح‌ می‌شود و مقایسه‌هایی‌ که‌ او بین‌ مسائل‌ مختلف‌ می‌کند درمجموع‌ موجب‌ می‌شود که‌ او فردی‌ خلاِّ بار آید". (نانسی‌ لاریک‌ 1366)

با خواندن کتاب و عادت به مطالعه ارتباط دانش آموزان با جهان دانش وآگاهی، سخت و غیر ممکن نخواهد بود و می توانند  درک و اندیشه خود را نسبت به جهان هستی رشد تعالی ببخشند .کتاب یکی از مقدس ترین ابزار جهت رفع نیاز دانش آموز و ارتقای معلومات و واژگان و رفع تشنگی دانستن می باشد.

فضای حاکم برمدرسه و کلاس درس وچگونگی نگرش معلمان نسبت به کتاب و کتابخوانی در ایجاد آمادگی ذهنی و انگیزه‌های مطالعه دانش‌آموزان بسیار موثر است . معلم پایه ی پنجم  جهت انس دانش آموزان با کتاب و کتابخوانی هر ماه به کتابفروشی رفته و کتابهای مفید و ارزنده در حد سن و فهم دانش آموز انتخاب وبه تعداد دانش آموزانش سفارش داده سپس بعداز تهیه کتابها به فرصت یک ماه دانش آموزان آن را خوانده و آزمون از کتاب جهت تثبت مطالب و واژگان گرفته می شود.گاهی متن داستانی تهیه نموده در زنگ ادبیات یا هنر بین بچه ها توزیع می نماید آنها نیم ساعت برای مطالعه متن و بحث و گفتگو دارند قبلا سوالاتی که از متن آماده است جهت پاسخگویی و ارزشیابی در اختیار آنان می گذارد.بدین ترتیب دانش آموزانش با کتاب و مطالعه انس گرفته و زمانی که مجلات رشد را در کلاس ها توزیع می نماییم .با دیدن مجلات رشد به پرواز در می ایند و شور و شعفی عجیب در چهره هایشان نمایان می گردد.

نمونه کتابهایی که در این سال برای آنها تهیه شده عبارتند از1- شما که غریبه نیستید(هوشنگ مرادی کرمانی) 2- قصه های صمد بهرنگی 3- حکایتهای فلسفی 1 (میشل پیکمال) 4- حکایتهای فلسفی 2 (میشل پیکمال)

برچسب ها: کتاب و کتابخوانی -انگیزه‌ مطالعه ,

[ بازدید : 146 ]

[ چهارشنبه 30 فروردين 1396 ] 22:44 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

بکارید و بخورید

دانش آموزان پایه ی پنجم در مورد "بخش 11 کتاب بکارید و بخورید "جهت آشنایی با چگونگی شخم و کاشتن و آشنایی با خاک و گیاه ،بصورت گروهای شش نفری لیستی از وسایل موردنیاز درس علوم   مانند بیلچه ، انواع گل  و بذر سبزیجات و خاک را با کمک والدین تهیه نمودند . و در حیاط مدرسه مشغول همفکری و  فعالیت شدند.

برچسب ها: یادگیری - کسب مهارت و تجربه ,

[ بازدید : 163 ]


ادامه مطلب

[ دوشنبه 21 فروردين 1396 ] 0:26 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

تفکر فلسفی

کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان یکی از سازمانهای

 اصلی است که با هدف جنبه های مختلف تفکر در کودکان و

 نوجوانان تأسیس شده است .هم اکنون این سازمان با روش های

 مختلف به پرورش فکر و اندیشه و کشف استعدادهای کودکان و

 نوجوانان می پردازد. در این فعالیتها پرورش تفکر فلسفی تحت

 عنوان آموزش فلسفه به کودکان ) مورد توجه قرار گرفت ؛فلسفه

 برای کودک و نوجوان بر این ایده مبتنی است که کودکان قابلیت ها

و توانایی های استدلال و دانش خود را در یک اجتماع می سازند .

 نقش معلمان در این میان آماده کردن دانش برای بلعیده شدن به وسیله

کودکان نیست ، بلکه تدارک دیدن شیوه ای از تفکر آزموده شده برای

 دانش آموزان متفکر کلاس و حفظ تفکر سطح بالا است .هر چه کودکان

 کم سن تر باشند باید درانتخاب  روش حساسیت بیشتری نشان داد. منظور

 از روش شیوه آموزش است که چطور کلاس سازماندهی شود ؟

تمرین ها را با محتوا ی متن سازماندهی و ادغام گردداز فعالیتهای دیگر

 مانند (نمایش ، موسیقی ، شعر ٰ، داستانهای کودکانه...) به چه صورتی

 استفاده شودبچه های کم سن تر بیشتر از دانش آموزان بزرگتر آمادگی

دارند تا هر دیدگاهی را از سوی معلم بپذیرند خطری که تهدید می کند

این است که معلم عقاید و تصورات شخصی خود را در دانش آموزان

 القاء کند بنابراین باید زمینه های پرسش تفکر برانگیز و کنجکاوی

را ایجاد کرد و پاسخ ها و کنکاش و یافتن جواب را بر عهده دانش آموز

 گذاشت. یعنی مدیریت ذهن واندیشه توسط فراگیران .

برچسب ها: تفکر فلسفی - کشف استعدادها ,

[ بازدید : 273 ]

[ سه شنبه 28 دی 1395 ] 22:59 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

زنگ زندگی ریاضی

اعداد کوچکتراز یک ، عجب خواص عجیبی دارند !!!  0/2

شاید مانند انسانهای کوچکتر از حد آدمیت و آدم های کوتاه نظر

وقتی در آنها ضرب می شوی یا می خواهی با آنها مشارکت کنی

 تو  را نیز کوچک می کنند . 0/6 =0/2× 3  

وقتی می خواهی مشکلات را با آنها تقسیم کنی ، مشکلات بزرگتر

 می شوند.  15 = 0/2÷ 3

وقتی با آنها جمع می شوی و در کنارشان هستی ، مقدار زیادی به تو

 اضافه نمی شود و چیزی به تو نمی آموزند.  2/3 = 0/2+3

و اگر آنها را از زندگی کم کنی ، چیز زیادی از دست نخواهی داد.

   2/8 = 0/2 - 3 

منبع : کانال دکتر عالمیان

برچسب ها: چهار عمل اصلی - ریاضی - زندگی ,

[ بازدید : 224 ]

[ پنجشنبه 16 دی 1395 ] 10:59 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

طرح جابربن حیان

جابربن حیان یک پروژه دارای ماهیت علمی و تجربی بوده ودانش آموزان را با 

روش علمی آشنا می نماید و موضوع آن از محتوای کتابهای درسی یا به صورت

 آزاد می باشد دانش آموزان همه ی پایه های تحصیلی به صورت انفرادی یا گروهی

 پروژه ای را انتخاب نموده و در نمایشگاه علمی مدرسه شرکت می نمایند.

نوع پروژه در جشنواره جابربن حیان با توجه به پایه تحصیلی :

پایه اول : طبقه بندی

پایه دوم : طبقه بندی _ نمایش علمی.

 پایه سوم : نمایش علمی

پایه چهارم : آزمایش و نمایش علمی ( به ندرت طراحی و ساخت )

پایه پنجم و ششم : نمایش علمی _آزمایش _ طراحی و ساخت

برچسب ها: جشنواره - جابربن حیان - جمع آوری - مدل سازی - آزمایش ,

[ بازدید : 354 ]


ادامه مطلب

[ چهارشنبه 8 دی 1395 ] 17:22 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

طرح شهاب


موضوعی به نام "طرح شهاب " به طرح های اجرایی مدارس ابلاغ شد.

هدف از این طرح شناسایی استعدادهای نهفته دانش آموزان پایه چهارم  در

هشت حوزه گاردنر کلامی ، ریاضی، هنری، فضایی، حرکتی، اجتماعی،

علوم‌تجربی و فرهنگ دینی و هدایت آن توانمندیها توسط معلم مربوطه با

استفاده از روشهای متنوع، گروهی و تشویقی در تدریس، تشکیل کلاس

 فوق‌برنامه و دعوت از صاحب‌نظران، فعالیتهای برون‌مدرسهای مانند

ایجاد زمینه حضور دانشآموزان در بازدیدهای علمی، مسابقات و جشنوارهها

معرفی مراکز فعال، تهیه جزوات آموزشی و آموزش و توجیه خانوادهها و...،

 البته این شناسایی بدون هر گونه برچسب‌زنی یا بزرگنمایی به دانشآموز

 خاص ،پنهانی صورت می گیرد.در آخر گزارش تحلیلی آماری دقیقی از

 طرف مدرسه به اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال می‌شود.

همچنین همه مستندات در پرونده سوابق تحصیلی فرد به صورت محرمانه

منظم بایگانی و نگه‌داری می‌شود.

این همه فعالیت گسترده باید در رابطه طرح شهاب صورت گیرد وقتی

سخن از بودجه و حق الزحمه معلم و مدرسه جهت اجرای طرح به میان

می اید سکوت حکم فرما طبق معمول شعار معروف شغل شریف انبیاء یا

فی سبیل الله به میان می اید. با این اوضاع این طرح هرچند اهداف والایی

 دارد بدون بودجه و امکانات آخرش مشخص است نمی دانم چرا مدارس

 و دانش آموز و معلم  را درگیر طرح های بی یال و کوپال می کنند.

آن گل که هنوز نو به دست آمده بود / نشکفته تمام باد قهرش بربود

برچسب ها: طرح شهاب - استعدادیابی - شغل انبیاء ,

[ بازدید : 267 ]

[ يکشنبه 5 دی 1395 ] 23:46 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

الگویابی

حضور دکتر صفایی مدرس دانشگاه فرهنگیان مدرس کشوری ریاضی جدید التالیف

 ابتدایی  در کارگاه آموزشی فرهنگیان نوشهر

موضوع: کارگاه آموزشی الگو یابی و ارتباط عمودی آن در 6 پایه ابتدایی

شروع : 30 : 8 صبح پنج شنبه در مدرسه پیام انقلاب

الگوها همه جا هستند،در شعر، در موسیقی ، در شماره گذاری خیابان های فرعی 

و البته در حل مسأله های ریاضی

از مهارت های ریاضی، یافتن، توصیف کردن، توضیح دادن و استفاده ازالگوها برای

 پیش بینی است. این مهارت ها اجازه می دهد تا مجموعه ای ازحالت هایی را که به 

نظر نامربوط و تصادفی می آیند، مرتب کرده و با کشف ارتباط میان اعداد به آن 

مجموعه معنی داد.


برچسب ها: ریاضی - الگویابی- مهارت - کارگاه آموزشی ,

[ بازدید : 253 ]

[ جمعه 12 آذر 1395 ] 0:18 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

چرا زیراب زنی؟

چرا زیر پا خالی کردن؟

چرا زیراب زنی؟

معمولا در هر سازمانی افرادی هستند که به سبب توانایی هاشان مورد حسادت

 سایرین قرار می گیرند اما  افراد حسود و ناتوان سعی در سنگ اندازی و

 زیراب زنی می کنند و اگر سازمانی بر پایه اصول مدیریتی صحیحی اداره شود

 کمتر با این پدیده مذموم اجتماعی دست به گریبان خواهیم بود. و بر اثر بخشنامه

و دستورات ناصحیح هیزم تر و خشک با هم نمی سوزند.

چند تشویقی استانی در سال گذشته  بدست همکاران در مدارس مختلف  نوشهر

رسید کاری ندارم به چه دلیل و چگونه؟ اما ...

برچسب ها: مدیریتی صحیح -زیراب زنی -تشویق - توانمند - حسود - ,

[ بازدید : 310 ]


ادامه مطلب

[ شنبه 15 آبان 1395 ] 21:27 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

هوش عقلانی یا هوش اجتماعی

مدرسه یک نظام یادگیرنده است و امروز همه و همه از معلم تا مدیر و

 دانش آموز باید در حال یادگیری باشند. آموزش و پرورشی که بخواهد

 ابزار بهره وری باشد باید به جای هوش عقلانی یا همان IQ به دنبال هوش 

 اجتماعی یا EQ باشد. اگر می خواهیم تغییر ایجاد کنیم باید بر هوش اجتماعی

 متمرکز شویم. نشانه هوش اجتماعی روابط انسانی صمیمانه با  دیگران،

 مشارکت و گفتگو است. باید انسان هایی تربیت کنیم که توانایی  مدیریت بر 

خود را داشته باشند. در واقع باید تمرکز ما بر روی این 4 محور باشد:

تفکر، سازگاری، توانایی کار گروهی ، توانایی برقراری ارتباط.

[ بازدید : 254 ]

[ سه شنبه 2 شهريور 1395 ] 20:36 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]