مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

جلسه آموزشی

میاسای از آموختن یك زمان / به دانش میفكن دل اندر گمان
فردوسی

برگزاری جلسه  آموزشی  صبح پنج شنبه  در راستای "چگونگی نوشتن یک مقاله ی 

علمی پژوهشی ریاضی"  با حضور جناب ولی اله خانپور و آقای قاسم زاده

  در جمع معلمین نوشهر در دبستان پیام انقلاب

برچسب ها: جلسه آموزشی- ,

[ بازدید : 349 ]

[ پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395 ] 23:22 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو تعمیر تلویزیون
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]