مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

خارج از کلاس

دانش آموزان بخش اعظم تجارب و اطلاعات خویش را از محیط های

 خارج از مدرسه به دست می آورندنباید کودکان را در یک چهار دیواری

 به نام کلاس زندانی نمود .آنان  نیاز دارند محیط اطراف خود را بشناسند

 و تجربه کنند .فکر و اندیشه ی دانش آموزان این عصر  نمی تواند در اتاقهای

 دربسته از طریق خواندن و نوشتن پیشرفت کند . نمی توان نسل امروزی را با

بهانه آموختن در محدوده کتاب و کلاس نگه داشت . گردش علمی به دانش آموزان

امکان می دهد که از طریق مشاهده طبیعت، وقایع، فعالیت ها، اشیا و مردم، تجربه

علمی به دست آورند.  فضای آزاد و بدون سقف، بهترین آزمایشگاه طبیعی برای

دانش آموزان است. شاید بگوییم دانش آموزان امروزی مرتب در حال مسافرت و

گردش و سیاحت در طبیعت هستند . ولی باید گفت گردش و سیاحتی که به قصد

علم آموزی و هدفدار به همراه معلم  باشد بار آموزشی بیشتر دارد تا گردش به

همراه والدین به جهت تفریح و دید و بازدید.

برچسب ها: گردش علمی- چهار دیواری کلاس - ملموس - محیط - مشاهده ,

[ بازدید : 446 ]

[ دوشنبه 14 دی 1394 ] 22:12 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

شاهزاده رومی

 حضور دانش آموزان در سینما شقایق نوشهر واقع در خیابان گردکل 

جهت تماشای فیلم کارتونی و جذاب شاهزاده ی رومی


برچسب ها: سینما - شاهزاده رومی - تفریح و نشاط ,

[ بازدید : 681 ]

[ دوشنبه 23 آذر 1394 ] 1:21 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]