مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

عید تا عید


غدیر روز اثبات امامت ائمه طاهرین (ع) بر شیعیان حضرت مهدی مبارک باد.

در فصل خطر امیر را گم نکنید
ان وسعت بی نظیر را گم نکنید
تنها ره جنت از علی می گذرد
ای همسفران غدیر را گم نکنید

امام صادق(علیه السلام) فرمودند:
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و ديدار برادران ايمانى به خدا نزديك شويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانشينان خود را نصب مى ‏كردند، چنين مى‏ كردند و به آن توصيه مى‏ فرمودند.

برچسب ها: عید تا عید - قربان تا غدیر ,

[ بازدید : 198 ]

[ پنجشنبه 16 شهريور 1396 ] 1:15 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

آدمهای آرام

آدمهای زیبا و دوست داشتنی ، به صورت تصادفی به وجود نمی ایند.

زیباترین و دوست داشتنی ترین انسانهایی که می شناسیم ،آنهایی هستند که با شکست آشنا شده اند، آنهایی که رنج را تجربه کرده اند،آنهایی که از دست دادن را تجربه کرده اند ، آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار دوباره مسیر خود را به سمت زندگی پیدا کرده اند.

این افراد ، زندگی را به شکل متفاوتی می فهمند، آن را به شکل متفاوتی تحسین می کنند و نیز به شکل متفاوتی حس می کنند و به همین دلیل ، آرامترند و دوست داشتن و محبت به دغدغه شان تبدیل می شود.
وین دایر

برچسب ها: رنج - شکست - تجربه - محبت ,

[ بازدید : 155 ]

[ يکشنبه 29 مرداد 1396 ] 21:51 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

زندگی ادامه دارد

از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز/ کنار دامن من همچو رود جیحون است

چگونه شاد شود اندرون غمگینم / به اختیار که از اختیار بیرون است(حافظ)

مردی که همسرش را از دست داده بود دختر سه ساله اش را بسیــار دوست می داشت . دخترک به بیماری سختی مبتلا شد . پدر به هر دری زد تا کودک سلامتی اش را دوباره بدست بیاورد، هرچه پول داشت برای درمان او خرج کرد .ولی بیماری جان دخترک را گرفت و او مرد... 

پدر در خانه اش را بست و گوشه گیر شد. با هیچکس صحبت نمی کرد .سرکار نمی رفت. دوستان و آشنایانش خیلی سعی کردند تا او را به زندگی عادی برگردانند .ولی موفق نشدند. شبی پدر رویای عجیبی دید، دید که در بهشت است و صف منظمی از فرشتگان کوچک در جاده ای طلایی به سوی کاخی مجلل در حرکت هستند .همه فرشته های کوچک در حال شادی بودنندهر فرشته شمعی در دست داشت و شمع همه فرشتگان به جز یکی روشن بود .مرد جلوتر رفت و دید فرشته ای که شمعش خاموش است، همان دختر خودش است .پدر فرشته غمگینش را در آغوش گرفت و او را نوازش داد .از او پرسید : دلبندم، چرا غمگینی؟ چرا شمع تو خاموش است؟ دخترک به پدرش گفت: باباجان، هر وقت شمع من روشن می شود، اشکهای تو آن را خاموش می کند و هر وقت تو دلتنگ می شوی، من هم غمگین می شوم هر وقت تو گوشه گیر می شوی من نیز گوشه گیر می شوم نمی توانم همانند بقیه شاد باشمپدر در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، از خواب پریداشکهایش را پاک کرد، ناراحتی و غم را رها کرد و به زندگی عادی خود بازگشت.

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است / رو شاد بزی اگرچه برتو ستمی است

با اهل خرد باش که اصل تن تو/ گردی و نسیمی و غباری و دمی است( خیام)

برچسب ها: زندگی و مرگ ,

[ بازدید : 148 ]

[ سه شنبه 24 مرداد 1396 ] 0:53 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ماجرای ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ حافظ

هر کسی را از طریقی سوختند/ جای فریادش سکوت آموختند

یا به پول و عشق، یا با زور و دین / مهر کردند و دهانش دوختند

محمد رضا عالی پیام

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ از دنیا می‌رود ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺎﺯار ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻣﻔﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ می‌ریزند ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺩﻓﻦ ﺟﺴﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﺩﺭ ﻣﺼﻼﯼ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، به این ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺷﺮﺍﺏ‌ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﯽ‌ﺩﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺩﻓﻦ ﺷﻮﺩ.

ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ برمی‌خیزند. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ ﻭ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺯﯾﺎﺩ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ می‌دهد ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﺎﻝ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﺪﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﮐﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﮐﻮﺩﮐﯽ می‌دهند ﻭ ﺍﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ‌می‌کند ﻭ ﺍﯾﻦ ﻏﺰﻝ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ‌می‌شود:

«ﻋﯿﺐ ﺭﻧﺪﺍﻥ ﻣﮑﻦ ﺍﯼ ﺯﺍﻫﺪ ﭘﺎﮐﯿﺰﻩ ﺳﺮﺷﺖ

ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﻮﺷﺖ

ﻣﻦ ﺍﮔﺮ ﻧﯿﮑﻢ ﻭ ﮔﺮ ﺑﺪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺵ

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ ﺩِﺭﻭَﺩ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ

ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﺎﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻫﺸﯿﺎﺭ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺴﺖ

ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻪ ﮐﻨﺸﺖ»

ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺣﯿﺮﺕ ﺯﺩﻩ می‌شوند ﻭ ﺳﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺰﯾﺮ می‌افکنند. ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺩﻓﻦ پیکر حافظ انجام می‌شود ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻓﻆ « ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﯿﺐ » ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﺷﺪ.

ادوارد براون - تاریخ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

برچسب ها: رندان -گناه - نیک و بد - لسان الغیب - ,

[ بازدید : 160 ]

[ شنبه 14 مرداد 1396 ] 13:53 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

تولد هشتمین اختر تابناک

میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

بهترین و ارزنده ترین خصلت ها : انجام کارهای نیک، فریاد رسی بیچارگان و بر آوردن آرزوی آرزومندان است.

هيچ‌ چيزى‌ زيانبارتر از خودپسندى‌ نيست‌

كسى‌ كه‌ محاسن‌ و امتيازات‌ زيادى‌ داشته‌ باشد مردم‌ از او تعريف‌ مى‌كنند ،و به‌ تعريف‌ خود نياز پيدا نمى‌كند

 بهترين‌ مال‌ آن‌ است‌ كه‌ خرج‌ آبرو و حيثيت‌ انسان‌ شود

 از امام‌ رضا (ع) درباره‌ بهترين‌ بندگان‌ سؤال‌ شد . فرمود : آنان‌ هرگاه‌ نيكى‌كنند خوشحال‌ شوند ، و هرگاه‌ بدى‌ كنند آمرزش‌ خواهند ، و هرگاه‌ عطا شوند شكر گزارند ، و هرگاه‌ بلا بينند صبر كنند ، و هرگاه‌ خشم‌ كنند . درگذرند

برچسب ها: میلاد- تبریک - مبارک ,

[ بازدید : 147 ]

[ جمعه 13 مرداد 1396 ] 23:16 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

مانور بازگشایی مدارس مازندران


مانور بازگشایی مدارس مازندران در پایان شهریور ماه برگزار می شود که در روزیکشنبه  26شهریور برگزار خواهد شد.

روز بازگشایی مدارس در سال 97-96 در روز شنبه یکم مهرماه خواهد بود. که مصادف با دهه اول ماه محرم و هفته دفاع مقدس است و باید مطابق شئونات مناسب در این روز رفتار شود.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ,

[ بازدید : 147 ]

[ شنبه 7 مرداد 1396 ] 22:08 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

نتایج نمونه دولتی پیام انقلاب

پذیرفته شدگان دانش آموزان پایه ی ششم پیام انقلاب در آزمون نمونه دولتی سال تحصیلی 97- 96 

یاسمن کوروش نیا

زهرا خجیر

صبا شهیدی

مهتاب شهیدی

مژده اسفندیار

مهسا ادبی

عسل خزائی

دنیا صادقی

موفقیت دانش آموزان گرامی را تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون آنان را از خداوند منّان خواهانیم.

برچسب ها: نممونه دولتی - پذیرفته شده - موفقیت ,

[ بازدید : 149 ]

[ چهارشنبه 28 تير 1396 ] 1:52 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

استعداد درخشان96

پذیرفته شدگان دانش آموزان پایه ششم دبستان پیام انقلاب در استعدادهای درخشان

مهتاب ‌شهیدی

صبا امیرپور کاکرودی

دنیا صادقی

یاسمن خویی

ریحانه کاظمی بندپی

هانا کیا منصوری

این موفقیت را به دختران کوشا  و خانواده های گرامی شان تبریک عرض نموده و با ارزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای تمام دانش آموزان کشور جمهوری اسلامی ایران.

به منظور ثبت نام، لازم است از روز دوشنبه مورخ 19 تیر ماه 96 لغایت چهارشنبه 4 مردادماه  96، با همراه داشتن مدارک (شامل شناسنامه، کارنامۀ قبولی پایۀ پنجم و ششم ابتدایی و دیگر مدارک مورد نیاز) به مدرسۀ محلّ پذیرش خود (نوشهر - گردکل مدرسه فرزانگان) مراجعه نمایید. عدم مراجعه به مدرسۀ محلّ پذیرش در مهلت تعیین‌شده، به معنی انصراف شما از تحصیل در آن مدرسه خواهد بود

برچسب ها: استعداد درخشان - فرزانگان - کوشا - تبریک ,

[ بازدید : 179 ]

[ چهارشنبه 14 تير 1396 ] 23:06 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

مرگ مغزی

چند روز پیش صحبتی بین همکاران  شد که ذهنم را مشغول کرد.یکی از اقوام همکارم به طور ناگهانی سکته نمود بعد از معاینه مرگ مغزی تشخیص دادند . ( در فرایند مرگ مغزی، اعضای دیگر بدن مانند قلب، کلیه‌ها ،کبد تا مدتی زنده و قابل پیوند هستند و این ارگان‌ها درصورت اقدام بموقع می‌توانند در بدن شخص دیگری به وسیله پیوند اعضا استفاده شوند.)  پیوند در اسلام بلامانع است زیرا مذهب اسلام برای حفظ جان انسان‌ها ارزش ویژه‌ای قائل است و هر عملی را که درمان و حفظ جان انسان محسوب شود مورد قبول قرار می‌دهد. با این حساب اصل رضایت فرد دهنده در اسلام مهم است. فوت ناگهانی شخص مذکورضربه شدیدی برای بازماندگان بود خانواده در شوک بودند. بنیاد امور درمانی بیماری خاص از خانواده درخواست نمودند به علت سلامت کامل جسمی شخص، قبل از اینکه دیر شود رضایت دهند تا اعضای متوفی را به  چندین بیمارنیازمند پیوند دهند تا زندگی دوباره بیابند . اما خانواده قبول نکردند دخترش گفت: بدن پدرم باید سالم بماند حق ندارند او را سلاخی کنند. در چنین شوکی نمی توان رضایت خانواده را جلب کرد. اگر هر شخصی قبل از فوت کارت اهدای عضو داشته باشد می تواند زندگی دیگران را با اهدای عضو خود بعد از مرگ نجات دهد و از سویی اعضای بدنش هم در جسم شخص دیگری به حیات خود ادامه دهد.در غیر اینصورت وقتی شخصی فوت می کند چند دقیقه بعد فرآیند نابودی جسد مرحله به مرحله پیش می رود یعنی وقتی سلول های بدن می میرند آنزیم های خود را آزاد می کنند که باعث می شود باکتری ها و قارچ ها جذب بدن شوند و شروع به تجزیه گوشت و اندام های نرم بدن می کنند.بعد از دفن موجودات درون خاک و گوشتخواران هم  به تجزیه سریع جسد کمک می کنند. سه هفته بعد فوت جسد دیگر قابل شناسایی نیست . اگر اعضای متوفی به موقع پیوند زده شود تا سالهای دگر قلب و کلیه و کبد ...  وی در خارج بدنش به حیات خود ادامه می دهند .

برچسب ها: مرگ مغزی - پیوند اعضا - نابودی جسد - ادامه حیات ,

[ بازدید : 152 ]

[ جمعه 2 تير 1396 ] 20:29 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

آزمون نمونه دولتی

در خصوص آزمون ورودی مدارس دولتی سال 97- 96 ؛ کارت ورود به جلسه آزمون از روز شنبه مورخ سوم تیرماه از از سامانه            http://mazandazmoon.ir/  دریافت نمایید  .

 کارتها از مورخ سوم تیر الی  نهم خرداد می توانید از سامانه فوق دریافت نمایید.

آزمون در روز جمعه مورخ 9/4/ 96 در دبیرستان شاهد واقع در خیابان فردوسی جنوبی کوچه مسجد امام جعفرصادق(ع) برگزار می گردد 

برچسب ها: نمونه دولتی - کارت ورود ,

[ بازدید : 239 ]

[ پنجشنبه 1 تير 1396 ] 1:35 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ اقامت یونان
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]