مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

هدف نظام

هدف ما در نظام آموزش و پرورش  تولید ثروت یا ارزش افزوده نیست؛

هدف این است از منابع و امکانات ، از جمله استعدادها و توانایی های

 دانش آموزان چگونه استفاده کنیم که یک انسان برای زندگی و کار در

جامعه بسازیم و آدم هایی را آماده کنیم که برای  سالهای آینده آمــاده

بهره دهی شوند.

 دکتر سید محمد عباس زادگان

[ بازدید : 200 ]

[ يکشنبه 23 خرداد 1395 ] [ 23:56 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

فراخوان دومین جشنواره دانش آموزی دریا

 با عنایت به سیاست هاي ابلاغی مقام معظم رهبري در برنامه ششم توسعه کشور،

مبنی بر لزوم توجه به اهمیت و جایگاه دریا و صنایع مرتبط با آن ،

نیز کم رنگ بودن نقش این نعمت الهی در جامعه و ترویج فرهنگ آشنایی با دریا به

عنوان نعمت الهی از جمله اهدافی است که می بایست توسط متولیان امورمربوط 

به حوزه دریا به آن پرداخته و در این راستا کوشش نمایند.

در این میان برنامه ریزي و آشنا ساختن دانش آموزان با دریا یکی از اثرگذارترین

 اقدامات است .

ضوابط و شرایط شرکت در دومین جشنواره دانش آموزي مسیر دریا 

-- کلیه دانش آموزان دختر و پسرکلیه مدارس دوره ابتدایی و دوره متوسطه اول 

ومتوسطه دوم.

--کلیه دانش آموزان آثار خود را حداکثر تا 30 مرداد از طریق مدارس به

 پژوهشسراهاي دانش آموزي ارسال نمایند.

 مراسم پایانی جشنواره در آبان ماه 95 طی دو روز(مکان و زمان متعاقبا

 اعلام می گردد) برگزار خواهد شد.

 http://mitc.isti.ir/uploads/farakhan-2om.pdf

http://mitc.isti.ir

برچسب ها: فراخوان جشنواره دانش آموزی - مسیر دریا ,

[ بازدید : 194 ]

[ پنجشنبه 13 خرداد 1395 ] [ 17:43 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

با سابقه یا سابقه دار

درصد کمی از معلمان ، سی سال را خلاقانه تدریس می کنند.

بقیه یک سال را سی بار تکرار می کنند.

بهتر است به گروه اول ، معلمان با سابقه .

به گروه دوم معلمان سابقه دار بگوییم .

شما با سابقه هستید یا  سابقه دار؟

برگرفته از کانال شوق تغییر

همکاری از من پرسید با توجه به این که هر سال تغییر و تحولاتی در کتاب

 و روش های می شود آیا به ما با سابقه می گویند یا سابقه دار؟

پاسخ دادم با توجه به تغییر و تحولات کتابها  و اهداف و روشها و گذراندن

 کلاسهای ضمن خدمت ؛ مشاهده می گردد برخی به دلایلی از همان روشهای

گذشته بدون توجه به اهداف و روش های نوین و نیاز دانش آموز، تدریس می کنند

نمونه : برای هر درس بیش از سی تا چهل سوال در می آورند و دانش آموز را

 اجبار به حفظ آن می نمایند...

برچسب ها: سابقه - روش قدیم و روش جدید - خلاقانه - ,

[ بازدید : 200 ]

[ جمعه 7 خرداد 1395 ] [ 22:59 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

برتر پرسش مهر

عارفه عباسی دانش آموز پایه ی ششم رتبه برتر در رشته خط تحریری

مسابقه پرسش مهر 94 شهرستان نوشهر / 

موفقیت ایشان را تبریک می گوییم. 

برچسب ها: پرسش مهر- عارفه عباسی - برتر ,

[ بازدید : 192 ]

[ جمعه 7 خرداد 1395 ] [ 22:44 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

مضامین کلیدی سند تحول بنیادین برای دانش آموزان


1-    دیندار

2-    مودب و پذیرای آداب و اخلاق انسانی  و اسلامی باشد.

3-    حقیقت جو – خرد ورز – پرسشگر

4-    انتخاب گر و آزاد منش

5-    مسئولیت پذیر نسبت به خدا   - خود- جامعه و طبیعت

6-    عدالت ورز – ظلم سیتز – مهربان و صلح جو

7-    سالم و بانشاط

8-    امیدوار نسبت به آینده  و منتظر برپایی عدل جهانی

9-    قانون گرا – منضبط – نظم پذیر

10-خودباور – دارای عزت نفس – مصمم و با اراده

    11-پاکدامن-  باحیا – امین- بصیر و حق شناس

     12- وطن دوست و استقلال طلب

     13- جهادگر – شجاع و ایثارگر

     14- میانه روی و صرفه جو – خلاق و کارآفرین

      15- جمع گرا و جهانی اندیش

      16– دارای ذائقه هنری و زیبایی شناختی

برچسب ها: مضامین کلیدی -سند تحول بنیادین - دانش آموزان ,

[ بازدید : 597 ]

[ يکشنبه 2 خرداد 1395 ] [ 22:24 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

مضامین کلیدی سند تحول بنیادین برای کارکنان

  

1-     توجه به اقتدار شخصیتی مربی ناشی از احراز شایستگی و اخلاقی و حرفه ای

2-     فراهم نمودن فرصتهای عمل آزادانه و خلاقانه برای مربیان در

 ارائه برنامه های تربیتی در چهار چوب اصول و سیاستهای مصوب

3-     تاکید بر شایستگی های اخلاقی مربیان در هنگام گزینش و تربیت نیروی انسانی

4-     همکاری مربی در تولید طرحها و برنامه های تربیتی و اصلاحی . تولید محتوا

تصمیم گیری در سطح مدارس مناطق و کشور از طریق تشکلهای انجمن

 علمی و حرفه ای

5-     رعایت حقوق و تکریم مربیان همراه با لزوم پاسخگویی ایشان نسبت

به وظایف محوله

6-     توجه به انعطاف پذیری در اهداف ، سیاست ها ، برنامه ها و روش ها

 در چهارچوب اصول متناسب با نیازهای جدید متربیان و تحولات جامعه

 برای افزایش پیوسته ی کیفیت

7-     توجه به نیازها و شرایط  جدید و آینده ی جامعه محلی و ملی و جهانی

متربیان و اتخاذ تصمیم مناسب در قبال آن

8-     بومی سازی رویکرد های جدید جهانی در تربیت رسمی و عمومی از طریق

  انطباق با اصول فلسفه ی تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی

9-     آینده نگری و توجه به روزهای آینده در حوزه های مختلف معرفت بشری

10-بهبود مستمر کیفیت فرایند و نتایج تربیت رسمی و عمومی

      11-نظارت و ارزشیابی مستمر از فرایند تربیت رسمی و عمومی

      12- توجه به مراتب مختلف اهداف تربیت در سطوح و مراحل

       تربیت رسمی و عمومی

     13- پیوستگی و انسجام محتوایی بین سطوح و مراحل تربیت رسمی و عمومی

     14- توجه به فراهم کردن زمینه های لازم برای استمرار یادگیری در طول زندگی

     15- توجه به پیوستگی تجارب یادگیری و معنادار شدن آنها برای متربیان

     16- توجه به وحدت هویت متربیان

    17- توجه به وحدت مراحل رشد و پیشرفت متربیان

     18- توجه به یک پارچگی برنامه ها و فعالیت های تربیتی در طول مراحل

             و سطوح تربیت رسمی و عمومی

برچسب ها: مضامین کلیدی- سند تحول بنیادین - کارکنان ,

[ بازدید : 665 ]

[ جمعه 31 ارديبهشت 1395 ] [ 23:34 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

مضامین کلیدی سند تحول بنیادین برای اولیا


1-    انتخاب آگاهانه نوع مدرسه برای فرزندان خود

2-    کسب آگاهی فزونتر نسبت به مسئولیت تربیتی خویش و عدم

 واگذاری تمامیت این مسئولیت به دیگری.

3-    نظارت بر کارکرد مدرسه و ارائه بازخوردهای لازم و به موقع  به

مدیران و مربیان

4-    مشارکت در فعالیتهای مدرسه مانند مشارکت در طراحی و اجرای

 برنامه های درسی و تربیتی غیر الزامی در ساعات درسی و غیر آن

5-    حضور فعال و اثربخش در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های

 نظام تربیتی رسمی و عمومی مانند حضور نمایندگان نهاد خانواده

 در شوراهای در سطوح مختلف

6-    انتخاب سطوح  بالاتری از تربیت برای فرزندان خود در 

ساحت های مختلف از طریق نظام های تربیتی جانبی و مکمل

7-    مشاوره و راهنمایی فرزندان برای همراهی و تحقق اهداف و

 برنامه های مدرسه

8-    ایجاد تشکیلات مردم نهاد برای توسعه کمی و کیفی نظام تربیت 

رسمی و عمومی

برچسب ها: تحول بنیادین - مضامین کلیدی - اولیا ,

[ بازدید : 1122 ]

[ جمعه 31 ارديبهشت 1395 ] [ 22:58 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

سخنان

هرگاه خداوند بخواهد كسی را خوار گرداند ، او را از علم و دانش

 بی بهره می سازد. امام علی (ع) 

تنها فکر خوب داشتن کافی نیست ، اصل این است که آن را خوب

 به کار بریم "رنه دکارت"
 
اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئی

و خاموشت کنند "سقراط "

میاسای از آموختن یك زمان  / به دانش میفكن دل اندر گمان " فردوسی"

اگر تو به کارهای خود قضاوت کنی ، احتیاج به قضاوت دیگران

 نخواهی داشت " اسحاق نیوتون "

یک روز زندگی به روشن بینی ، بهتر از صد سال عمر در تاریکی است

برچسب ها: نکته های عالمانه - ,

[ بازدید : 231 ]

[ شنبه 25 ارديبهشت 1395 ] [ 0:47 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

جلسه آموزشی

میاسای از آموختن یك زمان / به دانش میفكن دل اندر گمان
فردوسی

برگزاری جلسه  آموزشی  صبح پنج شنبه  در راستای "چگونگی نوشتن یک مقاله ی 

علمی پژوهشی ریاضی"  با حضور جناب ولی اله خانپور و آقای قاسم زاده

  در جمع معلمین نوشهر در دبستان پیام انقلاب

برچسب ها: جلسه آموزشی- ,

[ بازدید : 252 ]

[ پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395 ] [ 23:22 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

اطلاعیه آزمون استعدادهاي درخشان

زمان ومكان آزمون استعدادهاي درخشان نوشهر

آزمون  استعدادهای درخشان ؛ راس ساعت 9 صبح  پنج شنبه 

تاریخ  23 اردیبهشت سال 95 برگزار می گردد

مکان برگزاری آزمون :

دانش آموزان ششم پسر در پشت مصلی نماز جمعه ؛ دبیرستان شهید سنگاری.

دانش آموزان ششم دختر ؛ فردوسی جنوبی –  دبیرستان دخترانه شاهد  می باشد.

برچسب ها: زمان ومكان آزمون - استعداد درخشان - پایه ی ششم ,

[ بازدید : 230 ]

[ شنبه 18 ارديبهشت 1395 ] [ 23:29 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ جدید هتل هتل آزادی تهران هتل اسپیناس پالاس چت روم چت روم چت فارسی جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]