مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

دانش آموز امروزی

 دانش آموزان امروز با گذشته از لحاظ نظم وحرف شنوی  فرق می کنند،  به خاطر تغییر شرایط، وجود امکانات و نیاز علمی دانش آموزان هست. شاید آنچه در گذشته ارائه می شده و برای دانش آموز  کافی بوده است، الان کافی نباشد و این امر نیاز به تغییر در روش وآموزش معلمان را ایجاب  می کند. لذا لازم است معلم به روز باشد و بداند با چه روشهایی می تواند دانش آموز را به چالش بکشد و آنان را درگیر یادگیری موثر کند.

 کلاس اگر جذاب، قابل فهم وشاد باشد، دانش آموز هیچ وقت در کلاس شلوغ نخواهد کرد و با علاقه مطالب را دنبال خواهد کرد. کلاس معلمان باید از حالت راکد و کلیشه ای خارج شود. دانش آموز امروزی خواهان تنوع در تدریس است. استفاده از روشهای تدریس متنوع می تواند موثر باشد.

 در ضمن تفاوتهای فردی دانش اموزان نیز باید مورد توجه باشد و با ارایه تکالیف مناسب، کلاسی منظم وموثر خواهیم داشت.

کلاسی موفق خواهد بود که معلم نقش راهنما را  داشته باشد

اگر معلم فقط متکلم الوحده باشد و دائما حرف بزند، دانش آموز بعد از مدتی خسته می شود و به بهانه های گوناگون نظم کلاس را به هم خواهد زد.

منبع :از کانال شوق تغییرShoghetagheer

برچسب ها: روش وآموزش-دانش آموز امروزی و گذشته - در گیر یادگیری ,

[ بازدید : 236 ]

[ شنبه 20 آبان 1396 ] 1:17 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]