مسیــــر آینـــــدگـــان

آمـــوزشی و تربیتـــی - خاطــــرات - فعالیت مدرسه و زندگی

الهی

الهی!


الهی نور تو چراغ معرفت بیفروخت


دل من افزونی است.


گواهی تو ترجمانی من بکردند ندای من افزونی است.


قرب تو چـــراغ وجد بیفروخت.


همت من افزونی است.


بود تو کار من راست کـــرد بود من افزونی است.


مناجات خواجه انصاری

[ بازدید : 136 ]

[ يکشنبه 5 اسفند 1397 ] 1:08 ] [ سیمین محسن نژاد ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]